Bezárás× Telefon 0723-664485


6. Miért kéne énekeket használnunk az angoltanításban?


http://funcardenglish.blogspot.ro/


   A dalok hallgatása egy igazán nagyszerű mód arra, hogy tanulóink kiejtését és nyelvtantudását javítsuk. Ugyanakkor feltehetőleg jobban emlékeznek az új szókincsre és az idiómákra, és könnyebben megtanulják őket.


   Kiejtés: Az angol nyelvű dalok hallgatása (vagy éneklése) segít a tanulóknak, hogy megtanulják helyesen kiejteni az angol szavakat, és az akcentusukat is csökkenti. Többet tanulnak a mondatok ritmusáról, és arról, hogyan kössék össze a szavakat, amikor beszélnek. 


   Szókincs: A zenehallgatás segít a tanulóknak gyorsan bővebb szókincset elsajátítani. Ugyanakkor jobban emlékeznek új szavakra és angol kifejezésekre, ha egy dalban hallják azokat, mint ha olvasnák vagy angol órán tanulnák őket.


   Nyelvtan: A nyelvtant nem kell nagyon strukturált módon tanítani és tanulni, de a zenehallgatás segít a tanulóknak, hogy emlékezzenek nyelvtani sémákra, és hogy meg tanulják nyelvtanilag helyesen használni a nyelvet.


   Hangulat: A zenehallgatás jó atmoszférát teremt az osztályteremben, és növeli a motivációt. A tanulókból reakciót váltanak ki a dalok, és érdekesnek valamint szórakoztatónak találják a dalok általi tanulást, nem egy fárasztó tevékenységnek.