Bezárás× Telefon 0723-664485


Kísérletezz a hangzással, Barkácsolj

5. Kísérletezz a hangzással

   Néhány esetben, ha nem vagyunk kitéve bizonyos hatásoknak a korai években – például egy idegen nyelv sajátos hangjainak, mint a pergő „r” az olasz vagy spanyol nyelvben – akkor nagyon nehéz lehet a későbbi években felismerni ezeket és anyanyelvi szinten használni. Ezért a korai években hallott hangoknak meghatározó szerepe van abban, hogy később jól beszéljük a nyelvet.
   Ez az oka annak, amiért nyelvoktató intézmények világszerte bevezették a Phonics programokat, amelyek egyre népszerűbbek lettek a brit oktatási rendszerben az elmúlt tíz év során. A Phonics programokat eredetileg arra tervezték, hogy elősegítsék az olvasást és az írást a hangok gyakorlása és a hozzá tartozó betűk azonosítása által. A gyerekek aztán elkezdik összevonni a hangokat, hogy szavakat alkossanak, és ez a gyakorlat megalapozza a magabiztos olvasásukat és írásukat.
   Sokat tanulhatunk a gyerekek segítéséről olyan hangok képzésében, amelyek különbözhetnek a gyerek anyanyelvétől, a folyamatos ismétlésen alapuló Phonics tevékenységek által. Gyerekeknek szóló tévéműsorok, mint a Sesame Street, közel 46 éve foglalnak magukba ilyen tevékenységeket: „A mai nap betűje a B betű – bat, ball, boy, beach”.
Könnyen utánozhatsz efféle tevékenységeket otthon. Mondj ki új szavakat úgy, hogy a gyerekek hallják az egyes hangokat: b-a-t, bat. Indulj kincsvadászatra, és keress „b” betűvel kezdődő szavakat. Tagolj egyszerű hárombetűs szavakat hűtőmágnesek segítségével, aztán változtasd meg a kezdő vagy befejező betűket, tehát a bat-ből cat, sat vagy mat legyen. Játssz ugróiskolát úgy, hogy a számok helyett betűket írsz a kockákba. Gyakorolj nyelvtörőket a gyerekekkel, ha már értenek egy kicsit angolul. Végül próbálj betűket készíteni különböző anyagokból, mint a pipaszurkáló vagy gyurma, hogy felismerhessék a betű alakját, mielőtt elkezdenének írni.

   Szakemberek véleménye szerint a gyerekek gondolkozása, tanulása mozgáshoz kötött, ezt is kihasználhatjuk. „csináljuk, amit mondunk”

6. Barkácsolj!
   A gyerekek imádják azt, amikor összemaszatolhatják magukat; szeretnek tapasztani, ragasztani, vagdosni, festeni és sütni dolgokat. Hát ösztönözd erre… angolul. A tevékenység nem muszáj az angolról szóljon, de angolt használhatsz, hogy a feladatot vagy tevékenységet elvégezzék:
‘Could you pass me the glue, please? =„Ideadnád kérlek a ragasztót?”
‘Thank you’ =„Köszönöm.”
‘Why don’t you paint a picture?’ =„Miért nem festesz valamit?”
‘Can you help me tidy up?’ =„Segítesz összetakarítani?”
   Az effajta mondatok tartalmazzák a leghasznosabb nyelvezetet, amelyet gyerekednek bemutathatsz. Ha te nem beszélsz nagyon angolul, egyszerűen követheted hangfelvételről a recept leírását, amikor együtt süttök. A folyamat során mindennapi angolt használsz, amilyent a tanárok használnak órán. Így tehát olyan dolgokra készíted fel őket, amit az iskolában hallani fognak.

Nemsokára jövünk a negyedik résszel.